Kapsalon Haar-zaak.

Beautycentrum Veenendaal

Voorwaarden

1. Abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen dus alleen worden gebruikt door de persoon voor wie het abonnement is afgesloten.


2. Abonnementen zijn geldig voor bepaalde tijd, ingaande op de 1e van de daarop volgende maand en na de eerste betaling, en na datum van ondertekening.


3. De Klant kan op ieder moment een Abonnement afsluiten. Indien de Klant de aanmelding op de Website of mondeling voor de 20ste dag van een maand voltooid, zal het Abonnement ingaan op de eerste dag van de direct volgende maand. Indien de Klant de aanmelding op of na de 20ste van een maand voltooid, zal het Abonnement een maand later ingaan. Ter illustratie volgen hier twee voorbeelden:

I. de Klant sluit op 10 mei via de Website een Abonnement. Dit Abonnement gaat dus in op 1 juni.

II. de Klant sluit op 20 mei via de Website een Abonnement. Dit Abonnement gaat pas een maand later in en dus op 1 juli.


4. Abonnementen worden niet automatisch verlengd. Abonnementen zijn niet opzegbaar. Komt de Klant te overlijden, dan wordt het Abonnement geacht te zijn geëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van de Klant aan Kapsalon Haar-zaak is medegedeeld. Ieder jaar zal vanaf de maand januari een prijsverhoging plaats vinden voor nieuw af te sluiten abonnementen. Bij een verandering van het Btw-tarief kan dit in de maand van de verandering. Kapsalon Haar-zaak kan elke maand het abonnement beëindigen (zonder reden van opzegging) dit wordt u schriftelijk( per mail) medegedeeld.


5. De spaarpunten van Kapsalon Haar-zaak zijn niet geldig in combinatie met een abonnement.


6. Wij raden u aan om altijd direct een afspraak te maken voor uw volgende behandeling, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw abonnement.


7. Betaling van het abonnement gebeurt via een betaalverzoek en factuur. De eerste betaling van een abonnement zal per pin of contant worden voldaan in de kapsalon.


8. Het betalingsverzoek zal betaald worden voor de 1ste van de daarop volgende maand. Indien het niet mogelijk blijkt om het bedrag te betalen, nemen we contact met u op om de eventuele benodigde maatregelen te bespreken. Indien betalingen uitblijven kunnen we u helaas niet kosteloos helpen en dient u daardoor iedere afzonderlijke behandeling los van het abonnement af te rekenen per pin of contant. Bij voortdurend verzuim zal Kapsalon Haar-zaak de incasso van de vordering overdragen naast zijn/haar opschortingsbevoegdheid - gerechtigd alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte op de Klant te verhalen.


9. Bij ziekte kunt u uiteraard altijd een afspraak verzetten. Wij verzoeken u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te doen! Bij gebreken hiervan zal Kapsalon Haar-zaak 50% van de gemaakte kosten extra naast het abonnement aan de klant declareren. Dit conform de dan bij Kapsalon Haar-zaak geldende tarieven.


10. Dit abonnement is doorlopend voor 12 maanden*. Dit wil zeggen dat u een betaling verplichting aan gaat voor 12 maanden*. Indien u minder gebruik heeft gemaakt van uw abonnement dan afgesproken, vervallen de overige behandelingen.


11. Op elke overeenkomst c.q. op elk Abonnement tussen Kapsalon Haar-zaak en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.